Malá automatická výrobní stanice solanky
NaCl - SOLMATIC S 8

Výrobce: REICH – TANK, Pürgen, SRN

 • JE VHODNÁ PRO MALÉ UŽIVATELE (SÚS, TSM, apod.)
 • 2 NÁDOBY V JEDNÉ (nahoře zásobník soli, dole zásobník solanky NaCl)
 • DODÁVÁNA KOMPLETNĚ SMONTOVANÁ A PŘIPRAVENÁ K OKAMŽITÉMU UVEDENÍ DO PROVOZU
 • JEDNODUCHÉ UMÍSTĚNÍ POSTAVENÍM NA PODLAHU V HALE SOLI
 • ELEKTRICKÉ NAPOJENÍ POMOCÍ INSTALOVANÉ ZÁSUVKY 16 A, 380 V
 • NAPOJENÍ VODY UŽIVATELEM POMOCÍ HADICE

Zažízení splňuje tyto funkce:

 1. doplňování soli otevřenou horní stěnou do vsazeného trychtýře pomocí dopravního pasu či nakladače
 2. automatické rozpuštění kamenné soli (NaCl) ve vodě na nasycený roztok solanky (27 %ní)
 3. automatické ředění vyrobeného nasyceného roztoku solanky na požadovanou koncentraci, nastavenou uživatelem
 4. automatické přečerpávání vyrobené solanky do zásobníku solanky
 5. plnění a vyprazdňování solankových zásobníků na dopravním prostředku = sypači
 6. promíchávání skladované solanky v zásobníku
Malá automaticka výrobní stanice solanky NaCl SOLMATIC 8

Základní funkční popis výrobního zařízení:

Solí naplněným výrobníkem v trychtýřovité horní části prostupuje přiváděná voda, která postupně rozpouští sůl na nasycený roztok solanky, který je přečerpán do spodní části nádoby a současně ředěn na požadovanou koncentraci, nastavenou uživatelem. Výroba probíhá automaticky, kontinuelně a bezobslužně, je přerušena při naplnění zásobníku a automaticky obnovena při odčerpání solanky ze zásobníku a poklesu hladiny.


SOLMATIC S 8 je dodáván ve dvou rozdílných velikostech:

Průměr nádoby: 2,400mm
Výška nádoby: 3,100mm
Obsah zásobníku soli: cca 4 tuny
Obsah zásobníku solanky: cca 8.000l
Výrobní kapacita: cca 3.000 l/hod.
Průměr nádoby: 3.000mm
Výška nádoby: 3.100mm
Obsah zásobníku soli: cca 9,5 tuny
Obsah zásobníku solanky: cca 12.000l
Výrobní kapacita: cca 3.000 l/hod.

Ovládací panel je osvětlen a kryt uzavíratelným poklopem.

Výkon instalovaného čerpadla pro čerpání solanky NaCl na sypač je 20 m3/hod.

Copyright © 2016 | ELIMO mont s.r.o. Elimo mont s.r.o. - montáže, revize, účetnictví