Automatická výrobní stanice solanky
NaCl - typ S 1

Výrobce: REICH - TANK, Pürgen, SRN

Zařízení splňuje tyto funkce:

Základní funkční popis výrobního zařízení:

Solí naplněným výrobníkem prostupuje v trychtýřovité spodní části zespodu přiváděná voda (pitná a vyčištěná voda z jímky zasolených vod o max. koncentraci 1 % NaCl), která postupně rozpouští sůl na nasycený roztok solanky, která je drenážním prstencovým potrubím odváděna do zásobníku solanky, přičemž je současně automaticky ředěna přidáváním čisté vody na požadovanou koncentraci, nastavenou uživatelem. Výroba probíhá automaticky, kontinuelně a bezobslužně, je regulována pomocí regulačních prvků v hlavním zásobníku solanky, která při dosažení „maximálního stavu solanky“ v zásobníku přeruší kontinuelní výrobu. Naopak při poklesu hladiny solanky v hlavním zásobníku (čerpání nádob na sypačích či přečerpávání do vedlejších zásobníků), otevře se automaticky ventil přívodu vody do výrobníku a výroba solanky je zahájena. Po opětovném naplnění hlavního zásobníku je výroba přerušena.

Předmět dodávky automatické výrobní stanice solanky NaCl tvoří:

1 ks plně automatizovaný výrobník roztoku chloridu sodného (NaCl – solanky)

Výrobní kapacita: 3.000 l/hod


Zásobník soli: alternativně:

 1. 30m3

 2. 50m3

materiál: samonosná umělohmotná nádoba zesílená skleněnými vlákny

S příslušenstvím:

A eventuelně dle přání objednatele:

Rozměry:

 1. 30m3
 2. průměr 3000mm
  výška 6800mm
  síla stěny 20mm
  hmotnost vč. soli 38 tun
  zásoba soli cca 25 tun = 1 silovůz soli
 3. 30m3
 4. průměr 3000mm
  výška 9800mm
  síla stěny 20mm
  hmotnost vč. soli 65 tun
  zásoba soli cca 50 tun = 1 silovůz soli

zásobník solanky 25 m3

stojící, s plochým dnem

materiál: samonosná umělohmotná nádoba zesílená skleněnými vlákny

typ SPD 25/30


rozměry:

průměr 3000mm
výška 3800mm
hmotnost plného zásobníku 30 tun

S příslušenstvím:

Čerpací stojan NaCl


Poznámka: Konkrétní propojení zásobníku a výrobníku solanky bude sjednáno s uživatelem při uzavření kupní smlouvy.

 1. Doprava zařízení do místa realizace
 2. Montáž zařízení a uvedení do provozu
 3. Základní seznámení s obsluhou zařízení

Předmětem dodávky není:


Součinnost zadavatele:


SCHÉMA VÝROBNÍHO ZAŘÍZENÍ S PODROBNÝM POPISEM

Schéma výrobníku solanky a jeho propojení s hlavním zásobníkem:

VÝROBNÍK SOLANKY A ZÁSOBNÍK

Pos. č. Název součásti
1 plovákový spínač „max. stavu solanky“ – pojistný
2 plovákový spínač „max. stavu solanky“
3 PVC – kulový ventil d 25
4 kulový ventil přívodu vody d 40
5 příruba PVC d 32
6 elektrický kulový ventil d 63
7 odvodní potrubí vyrobené solanky d 63
8 příruba sklolaminátová d 90
impulsové čidlo – plovák. spínač pro nejvyšší stav roztoku ve výrobníku
10 montážní otvor 300/400 s poklopem
13 průlezný otvor 420 mm s poklopem
14 úchytná oka – pozink
16 okružní solankové potrubí s přírubou 3“
17 drenážní prstencové potrubí mísící vody
18 PVC kulový ventil mísící /ředící/ vody d 25
19 příruba PVC d 40
20 napojovací spojka plnícího potrubí soli 3“ KA 89
21 odkalovací ventil d 90
výška od dna/podlahy obslužné kabiny = cca 75 cm
A nerezové plnící potrubí soli – 3“
B mechanický měřič stavu soli ve výrobníku
D odvzdušňovací potrubí KG 150
Automatická výrobní stanice solanky NaCl - typ S 1

Copyright © 2016 | ELIMO mont s.r.o.