Solankové hospodářství

Chlorid vápenatý a sodný se v zimní údržbě komunikací používá ke zkrápění posyp. soli při posypu vozovek technologií „vlhčené soli“

Druhy rozmrazovacích látek

Mezi rozmrazovací látky, které se na evropském území používají při zimní údržbě silnic a to buď všeobecně, příležitostně, nebo při různých pokusných zkouškách a testech, patří zejména chlorid sodný a chlorid vápenatý.

Chlorid sodný (NaCl)

Je to naprosto nejrozšířeněji používaný výrobek, těžený v solných dolech. V zimní údržbě se používá jako solankový roztok. Pro účely zimní údržby komunikací účinkuje chlorid sodný optimálně do teploty zhruba -5 °C až maximálně -7 °C. Pod touto teplotou se již značně zpomaluje jeho tavící schopnost a při teplotách pod -11 °C se v podstatě stává pro zimní posyp už neúčinným. Proto se v některých zemích chlorid sodný při poklesu teploty pod -7 °C běžně používá ve spojení s chloridem vápenatým.

Chlorid vápenatý (CaCl 2)

Chlorid vápenatý je hygroskopický již od cca 40 % relativní vlhkosti vzduchu a je velmi účinný i při nízkých teplotách až do -35 °C (eutektický bod má až -50 °C). Větší hygroskopičnost materiálu doplňkově povzbuzuje rychlejší počátek rozpouštění. Nejběžnější používaná koncentrace roztoku je 25%.


Chlorid vápenatý - 34% roztok

Chemický vzorec: CaCl2

Specifikace:
  • vodný roztok chloridu vápenatého je čirý až mírně zakalený roztok
CaCl2 min. 34%
Mg max. 0,01%
Fe max. 0,005%
ph 9
hustota 1,342
Balení:
  • Volně v autocisternách
Dodací lhůta:
  • Průběžně dle odvolávek odběratele v cyklu vždy na 1 týden dopředu. V mimořádných případech po dohodě s odběratelem do 3 dnů!
Užití:
  • Chlorid vápenatý je u uživatele po zředění vodou na požadovanou uživatelskou koncentraci ve vazbě na povětrnostní podmínky při zimní údržbě komunikací používán ke zkrápění posypové soli při posypu vozovek technologíí “vlhčené soli”.

Chlorid vápenatý – 25 % roztok

Chemický vzorec: CaCl2

Specifikace:
  • vodný roztok chloridu vápenatého je čirý až mírně zakalený roztok
CaCl2 min. 25%
Mg max. 0,01%
Fe max. 0,005%
ph 9
hustota 1,23
Balení:
  • Volně v autocisternách
Dodací lhůta:
  • Průběžně dle odvolávek odběratele v cyklu vždy na 1 týden dopředu. V mimořádných případech po dohodě s odběratelem do 3 dnů!
Užití:
  • Chlorid vápenatý je u uživatele používán neředěný v zimní údržbě komunikací ke zkrápění posypové soli při posypu vozovek technologíí “vlhčené soli”.
  • Také jeho velká hygroskopicita mu umožňuje dříve získávat vlhkost ze vzduchu nebo ledu a tím také rychleji rozeběhnout vlastní tavící proces.

Copyright © 2016 | ELIMO mont s.r.o. Elimo mont s.r.o. - montáže, revize, účetnictví