ELIMO MONT: ELIMO, elimo mont, solankové hospodářství, podjezdová sila, posypové soli, čerpací stanice, skladové tanky, servis

Solankové hospodářství

Automatická výrobní stanice solanky NaCl - typ S 1

Výrobce: REICH - TANK, Pürgen, SRN

Zařízení splňuje tyto funkce:

 • Plnění zásobníku soli přefouknutím přímo z dopravního prostředku = autocisterny
 • Automatické rozpouštění kamenné soli (NaCl) ve vodě na nasycený roztok solanky (27 %)
 • Automatické ředění vyrobeného nasyceného roztoku solanky na požadovanou koncentraci, nastavenou uživatelem
 • Automatické přečerpávání vyrobené solanky do zásobníku solanky
 • Plnění a vyprazdňování solankových zásobníků na dopravním prostředku = sypači
 • Promíchávání skladované solanky v zásobníku při skladování

Základní funkční popis výrobního zařízení:

Solí naplněným výrobníkem prostupuje v trychtýřovité spodní části zespodu přiváděná voda (pitná a vyčištěná voda z jímky zasolených vod o max. koncentraci 1 % NaCl), která postupně rozpouští sůl na nasycený roztok solanky, která je drenážním prstencovým potrubím odváděna do zásobníku solanky, přičemž je současně automaticky ředěna přidáváním čisté vody na požadovanou koncentraci, nastavenou uživatelem. Výroba probíhá automaticky, kontinuelně a bezobslužně, je regulována pomocí regulačních prvků v hlavním zásobníku solanky, která při dosažení „maximálního stavu solanky“ v zásobníku přeruší kontinuelní výrobu. Naopak při poklesu hladiny solanky v hlavním zásobníku (čerpání nádob na sypačích či přečerpávání do vedlejších zásobníků), otevře se automaticky ventil přívodu vody do výrobníku a výroba solanky je zahájena. Po opětovném naplnění hlavního zásobníku je výroba přerušena.

Předmět dodávky automatické výrobní stanice solanky NaCl tvoří:

ELIMO MONT: ELIMO, elimo mont, solankové hospodářství, podjezdová sila, posypové soli, čerpací stanice, skladové tanky, servis

1 ks plně automatizovaný výrobník roztoku chloridu sodného (NaCl – solanky)
Výrobní kapacita: 3.000 l/hod.

Zásobník soli: alternativně 30m3 nebo 50m3

Materiál: samonosná umělohmotná nádoba zesílená skleněnými vlákny

Příslušenství:

 • Isolovaná a vytápěná obslužná kabina ve spodní části s uzavíratelným vchodem
 • 4 kotevní patky, kotvení vrtanými kotevními šrouby do základů při montáži dodavatelem
 • Jeřábové úchyty
 • Plnící potrubí soli z nerez. oceli
 • Odvzdušňovací potrubí PVC
 • Mechanický ukazatel stavu soli
 • Světelné a zvukové signalizační zařízení
 • Ovládací a regulační panel
 • Směšovací baterie
 • Ovládací motory a magnetické ventily
 • Veškeré armatury a potrubí

Další komponenty na přání objednatele:

 • Přídavné nerezové samonasávací čerpadlo pro čerpání zasolené vody – výk. 3000 l/hod., s ochranou proti suchému sání
ROZMĚRY
a. 30 m3
průměr3000 mm
výška6800 mm
síla stěny20 mm
hmotnost vč. soli38 tun
zásoba solicca 25 tun = 1 silovůz soli
b. 50 m3
průměr3000 mm
výška9800 mm
síla stěny20 mm
hmotnost vč. soli65 tun
zásoba solicca 50 tun = 1 silovůz soli

Zásobník solanky 25 m3

stojící, s plochým dnem
materiál: samonosná umělohmotná nádoba zesílená skleněnými vlákny
typ SPD 25/30

ROZMĚRY
průměr3000 mm
výška3800 mm
hmotnost plného zásobníku30 tun

Příslušenství:

 • 4 kotevní patky pozinkované
 • 2 jeřábové úchyty
 • Odvzdušňovací vývod v horní části
 • Montážní průlez s poklopem
 • Nerezové samonasávací čerpadlo o výkonu 20 m3/hod
 • Potrubí a ventily k plnění a vyprazdňování nádob na sypačích a promíchávání zásobníku
 • Mrazuvzdorná PVC – spirálová hadice DN 50 pro napojení sypače
 • Kontinuální měření hustoty roztoku hustoměrem
 • Pojistka proti přeplnění zásobníku

Čerpací stojan NaCl

Krytý samonosný stojan s osvětleným ovládacím panelem umožňující:

 • Čerpání solanky NaCl do sypače
 • Zpětvzetí solanky NaCl ze sypače
 • Promíchávání solanky v zásobníku

Příslušenství:

 • 5 m kabel el. ovládání a kontroly naplnění nádob na sypačích
 • Digitální počítadlo průtokoměru se dvěma stupnicemi, z toho1 stupnici možno nulovat

Poznámka: Konkrétní propojení zásobníku a výrobníku solanky bude sjednáno s uživatelem při uzavření kupní smlouvy.

1. Doprava zařízení do místa realizace
2. Montáž zařízení a uvedení do provozu
3. Základní seznámení s obsluhou zařízení

Předmětem dodávky není:

 • dodávka stavební části – základu a přípojek elektro a vody (pitné i zasolené)
 • technická data budou předána objednateli při konkrétní nabídce
 • nutná vydatnost zdroje vody 3000 l/hod

Součinnost zadavatele:

 • včasné předání stavební části a přípojek elektro a vody (pitné i zasolené)
 • vzhledem k místním prostorovým podmínkám pro manipulaci se zařízením při jeho instalaci dodavatelem – zajištění autojeřábu s dostatečným výložníkem
 • 1 pomocná pracovní síla

SCHÉMA VÝROBNÍHO ZAŘÍZENÍ S PODROBNÝM POPISEM

ELIMO MONT: ELIMO, elimo mont, solankové hospodářství, podjezdová sila, posypové soli, čerpací stanice, skladové tanky, servis

1. plovákový spínač „max. stavu solanky“ – pojistný
2. plovákový spínač „max. stavu solanky“
3. PVC – kulový ventil d 25
4. kulový ventil přívodu vody d 40
5. příruba PVC d 32
6. elektrický kulový ventil d 63
7. odvodní potrubí vyrobené solanky d 63
8. příruba sklolaminátová d 90
impulsové čidlo – plovák. spínač pro nejvyšší stav roztoku ve výrobníku
10. montážní otvor 300/400 s poklopem
13. průlezný otvor 420 mm s poklopem
14. úchytná oka – pozink
16. okružní solankové potrubí s přírubou 3“
17. drenážní prstencové potrubí mísící vody
18. PVC kulový ventil mísící /ředící/ vody d 25
19. příruba PVC d 40
20. napojovací spojka plnícího potrubí soli 3“ KA 89
21. odkalovací ventil d 90
výška od dna/podlahy obslužné kabiny = cca 75 cm
A. nerezové plnící potrubí soli – 3“
B. mechanický měřič stavu soli ve výrobníku
D. odvzdušňovací potrubí KG 150

 • izolace obslužné kabiny
 • speciální lepidlo izolace
 • úchytné patky – pozink
ADRESA

ELIMO mont s r.o.
U Tonasa 666
403 31 Ústí nad Labem

KONTAKTY

Telefon: (+420) 602 430 235
E-mail: jan.vana@elimo.cz

INFORMACE

IČO: 28751078
DIČ: CZ28751078

SPISOVÁ ZNAČKA

Firma zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pod spisovou značkou C 30844.

Copyright © 2023 - 2024 ELIMO mont - montáže, revize.
Všechna práva vyhrazena
Created by UpFront